postheadericon

postheadericon Opis inwestycji




Maj?c na uwadze Pa?stwa komfort i wypoczynek zaprojektowali?my osad? gralskich domkw po?o?onych w pobli?u dwch atrakcyjnych Dolin: Ko?cieliskiej i Chocho?owskiej. Pobliskie lasy ze ?cie?kami spacerowymi i rowerowymi zach?caj? do wypraw. Mieszkaj?c w takim miejscu tylko krok dzieli Pa?stwa od niezwyk?ych prze?y? podczas eskapad w wy?szych partiach Tatr.

Zadbali?my o ka?dy szczeg? naszej inwestycji. Stylowe domki gralskie posiadaj? typowe tradycyjne wyko?czenia: ?ciany: p?azy p?okr?g?e, impregnowane z charakterystycznymi zak?adkami zr?bowymi, ozdoby szczytw - pazdury gralskie, kamie? elewacyjny (coko?y, kominy).

zaopatrzenie w wod?: przy??cz wodoci?gowy ze studni
zaopatrzenie w energi? elektryczn?: przy??cza energetyczne kablami ziemnymi do ka?dego budynku zostan? wykonane indywidualnie - z projektowanej na dzia?ce stacji transformatorowej s?upowej.
utwardzenie terenu pod dojazd i doj?cie do budynku - w formie kostek betonowych

Pe?ne zagospodarowanie terenu wok? budynkw obejmie: podjazdy, ?cie?ki, nasadzenia (drzewa i krzewy) trawniki,ogrodzenia ogrdkw. Zapewniamy rwnie? infrastruktur? rekreacyjn?: plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, miejsce do grillowania, ?cie?ki spacerowe, ?aweczki. Dbaj?c o komfort i bezpiecze?stwo mieszka?cw ca?e osiedle jest monitorowane (ochrona ca?odobowa). Internet bezprzeowodowy WI-Fi. Niezale?ne wej?cie do ka?dego z lokali. Mo?liwo?ci obs?ugi wynajmu, sprz?tania, etc.





INWESTYCJA UKO?CZONA!

 
PROMOCJA!!! OSTATNIE LOKALE 10% TANIEJ!!!